آدرس کارخانه:
تهران - کیلومتر 8 اتوبان فتح (جاده قدیم کرج)
>> نقشه >>

تلفن : 7-66250435  (9821+)
تلفن : 66796473  (9821+)
تلفن همراه : 9125227282  (98+)
نمابر : 66250013  (9821+)
پست الکترونیکی :
info@behshahr-ind.com

jjavadi@savola.com

انتقادات و پیشنهادات
تلفن :
66250416  (9821+)

طلوع پخش
تلفن : 66-66188122  (9821+)
تلفن : 66189338  (9821+)

آزمایشگاه بهشهر
پست الکترونیکی : behshahr-lab@savola.com
تلفن : 66186516، 63962810، 63962020  (9821+)
نمابر : 66186516، 63964300  (9821+)

© 2006 Behshahr Industrial Co. All rights reserved; Designed by Parsnemoodar . خانه  English